MASIHA STEEL
MASIHA STEEL
MASIHA STEEL
MASIHA STEEL

اجرای ورق سقف سوله

توضيح فارسي : مشخصات فنی:

عرض ورق : ورق 1250mm-------> کاردهی مفید :1000mm

ورق 1000mm-------->کاردهی مفید : 800mm

--------------------------------------------------------------
تیپ 1:
در صورت استفاده از ورق با عرض 100سانتیمتر عرض مفید 72 سانتیمتر
در صورت استفاده از ورق عرض 125سانتیمتر عرض مفید 88 سانتیمتر

تیپ 2:

در صورت استفاده از ورق با عرض 100 سانتیمتر عرض مفید 76 سانتیمتر
در صورت استفاده از ورق با عرض 125 سانتیمتر عرض مفید 97 سانتیمتر

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

نام ساندویچ پانل سقفی :

اجرای ورق سقف سوله

عکس کوچک 1 :

files\8044\Products\19800-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8044\Products\19800-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8044\Products\19800-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

1123