MASIHA STEEL
MASIHA STEEL
MASIHA STEEL
MASIHA STEEL

مزایای سقف های دک استیل

توضيح فارسي : * حذف قالب بندی.
* حذف تیرهای فرعی.
* حذف میلگرد های کششی.
* نصب با گل میخ های ذوبی و مطابق با استاندارد های بین المللی.
* 26 درصد سبک تر از سقفهای تیرچه بلوک . و 21 درصد از سقفهای کامپوزیت.
* تامین ایمنی کارگاه و حداقل فضای دپو.
* امکان بتن ریزی کلیه سقفها در یک زمان.
* بازگشت سریع سرمایه به علت سرعت اجرا.
* رفع نقطه بحران در نمودار زمان بندی ساختمان.
* وزن بار مرده این پروفیل با 8 سانتی متر حجم بتن 210 کیلوگرم بر متر مربع است که از وزن دال بتونی با همین خصوصیات فنی 60 کیلو گرم کمتر می باشد.
* وزن کمتر سقف باعث وزن کمتر سازه شده و اسکلت و فونداسیون ساختمان سبکتر می شود.
* در ساختمانهای اسکلت بتنی حداقل 6 کیلوگرم بر متر مربع از وزن فولاد مصرفی کم خواهد شد.
* لرزش در اینگونه سقفها به میزان قابل توجهی کمتر از سقف دال بتنی و یا مشابه می باشد.
* سرعت اجرا تا 11 برابر سریعتر از اجرای سقف دال بتنی و یا سقف کامپوزیت می باشد.
* مورد تاييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن .

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

قیمت   ریال

نام ساندویچ پانل سقفی :

مزایای سقف های دک استیل

عکس کوچک 1 :

files\8044\Products\44324-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8044\Products\44324-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8044\Products\44324-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

9670